accelerating innovation and growth

FutureLab utvecklade katalog och kampanjmaterial för både business to business och slutkonsument i 15 europeiska länder. Genom att bygga kommunikationen kring produkt och urban livsstil, skapade varumärket Firefly en position på samtliga marknader, trots kulturella skillnader. Firefly är idag ett av Europas största streetvarumärken.