accelerating innovation and growth
Touch and Feel

Touch and Feel

FutureLab utvecklade förpackningskonceptet Touch & Feel som gör det möjligt att känna på verktygen i butiken. Kunden hittar rätt verktyg och klammer genom tydliga behovsbilder och klammersymboler (vilka återfinns på klammerförpackningarna).
Innovativt och informativt

Innovativt och informativt

En vara skall kunna sälja sig själv och förpackningen kommunicera produktens unikitet. FutureLabs arbete med Rapids förpackningar bygger på lika delar form och funktion.
Färg efter säsong

Färg efter säsong

Innovativt lanseringsmaterial skapat av FutureLab där förpackningen, trots sitt uppseendeväckande yttre, fungerar utmärkt i varje planogram. Genom smart utformning kan förpackningen byta färg efter säsong.
Kunskap om alla led

Kunskap om alla led

FutureLabs koncept och produktdesign för Rapid Soonprodukter bygger på förståelse för återförsäljarnas distribution och säljmekanismer, samt trendkänslig kunskap om vad slutkonsumenterna gillar.