accelerating innovation and growth

FutureLab fick år 2002 i uppdrag att marknadsföra Finland som konferensland. Konceptet Meeting Finland är nu inne på sitt andra år, och News nr 2 fortsätter att förändra svenskens syn på Finland. Våren 2004 års tema är temperament.