accelerating innovation and growth
Next Textile Borås 2010 – Rethink!

Next Textile Borås 2010 – Rethink!

Next Textile Borås är en unik satsning från Borås Stad där textila affärer får full fokus under två dagar – ett nytt spännande kapitel i regionens entreprenörsstarka historia. Målet är ambitiöst; Borås och Sjuhärad ska vara den ledande destinationen för...
Säljande årsredovisningar

Säljande årsredovisningar

Idag är det allt viktigare att säga samma sak oavsett om man talar med återförsäljare, kunder, slutkunder, investorer eller andra intressenter: Varumärket är ett och odelbart. För Kinnarps, som inte är börsnoterade, är årsredovisningen dessutom ett viktigt säljverktyg...
Enkelt och effektivt

Enkelt och effektivt

Återkommande newsletter har gett kunden ett verktyg att arbeta med både vid mässor och på längre sikt i säljprocessen. Rapids newsletter är till sin form också utmärkt för all typ av nyheter och kommunikation.
Revolutionerande lansering

Revolutionerande lansering

Mässlanseringen av Duax revolutionerande teknik att häfta 2-170 ark med samma klammerlängd, förbereddes genom att, med start ett halvår innan, avslöja bit för bit av den nya tekniken för press och kunder.
Leverantör av kunskap

Leverantör av kunskap

Rapids inbjudan och mässnews till Paperworldmässan i Frankfurt särskiljer Rapid, bland alla andra tillverkare, som en leverantör av kunskap om marknad och trender. Temat för 2004 års mässa var självfallet: Get updated.