accelerating innovation and growth

Konferensen FutureDesignDays Raw Ideas arrangerades för första gången på Gotland hösten 2009 och hade sin utgångspunkt i Östersjöregionens råvarunäringar (t.ex. trä, vatten, kalksten och mineral) och dess potentiella framtid ur ett design- och affärsmässigt hållbarhetsperspektiv. FutureDesignDays Raw Ideas arrangeras av FutureLab och GRASP RAW. Samarbetspartners 2009 var Högskolan på Gotland, SIDA och Tillväxt Gotland.