accelerating innovation and growth
Varumärkesbyggande scengrafik

Varumärkesbyggande scengrafik

FutureLab har lång erfarenhet av att skapa visuellt starka och inbjudande scenmiljöer – ofta med flera partners inblandade och där många företagsprofiler ska samsas utan att försvinna eller ta över det övergripande formspråket. Inför VMware Forum 2011 hjälpte...
Next Textile Borås 2010 – Rethink!

Next Textile Borås 2010 – Rethink!

Next Textile Borås är en unik satsning från Borås Stad där textila affärer får full fokus under två dagar – ett nytt spännande kapitel i regionens entreprenörsstarka historia. Målet är ambitiöst; Borås och Sjuhärad ska vara den ledande destinationen för...
Samlad kompetens

Samlad kompetens

Rapids Centre of Excellence kommunicerar produkter, kompetens och varumärke. Visualiseringsarbetet gjordes i 3D som underlag för beslut och konstruktionsritningar.
Gå hela vägen

Gå hela vägen

FutureLab fick i uppdrag att marknadsföra Finland som konferensland i Sverige. Lösningen blev konceptet Meeting Finland där FutureLab tog fram material och verktyg samt skapade arbetsmetod och samverkansmodell för alla inblandade parter.
Sambandscentral

Sambandscentral

I FutureLabs koncept Meeting Finland, vilket marknadsför Finland som konferensland, fick webben en central roll som gemensamt säljverktyg och informationsbank för kampanjens alla inblandade parter.