accelerating innovation and growth
Scenarioutveckling, web | Elmia AB

Scenarioutveckling, web | Elmia AB

Elmia upplevde sin webbplats som stel, tråkig och till stora delar omodern. FutureLab fick uppdraget att göra en analys av dagens webbplats, rekommendera lämpliga förändringar och se över den grafiska layouten. Lösningen blev ett scenarioarbete där FutureLab pekade ut...
Nya tider, nya affärer | Elmia Arbetsmiljö

Nya tider, nya affärer | Elmia Arbetsmiljö

Elmia Arbetsmiljö arrangeras vartannat år och är en etablerad, välrenommerad och välbesökt fackmässa. Elmia ansåg emellertid att det var hög tid att stärka mässan och dess format inför framtiden, då såväl omvärld som målgrupper har förändrats (och står inför ännu...
Från problem till möjligheter | Elmia Arbetsmiljö

Från problem till möjligheter | Elmia Arbetsmiljö

FutureLab utvecklade ett kommunikationskoncept där fokusflytten från skador och ohälsa (det problemtyngda) till lust och arbetsglädje (det affärsmöjliga) tydligt manifesterades. Lösningen blev Elmia Arbetsmiljö: Work 08 – Allt för en bra arbetsdag. I...
Verktyg för positiva affärer | Elmia Arbetsmiljö

Verktyg för positiva affärer | Elmia Arbetsmiljö

FutureLab utvecklade införsäljningsverktyg för att i god tid manifestera mässans nya inriktning för såväl nya som befintliga samarbetspartners, utställare och besökare. Vidare utvecklades även ett annonskoncept för att nå nya målgrupper, framför allt inköpare och...
Coachen för lyckade möten | Elmia Meetings

Coachen för lyckade möten | Elmia Meetings

När mässbranschen har fastnat i gamla hjulspår och fortsätter att enbart sälja kvadratmeter och monterplats, går en progressiv aktör som Elmia i motsatt riktning och tar ett helhetsgrepp om framtidens mötesformat. FutureLab utvecklade ett kommunikationskoncept som...