accelerating innovation and growth
Integrerat för att sälja nya Elmia Meetings | Elmia Meetings

Integrerat för att sälja nya Elmia Meetings | Elmia Meetings

FutureLab utvecklade även en serie mallverktyg för att sälja in Elmia Meetings på bred front. Fokus lades på det som skiljer Elmia Meetings från andra aktörer i mötesindustrin – coachningen och metoden för att arrangera lyckade affärsmöten. Slutproduktion:...
Nya vägval för Sveriges ledande miljömässa | Elmia Recycling

Nya vägval för Sveriges ledande miljömässa | Elmia Recycling

Efter flera år i Stockholm återvände Elmia Waste & Recycling till Jönköping 2006. Mässan är Sveriges största inom miljösektorn och allmänt erkänd som renhållningsbranschens egen fackmässa. Elmia upplevde dock ett behov av förändring. I scenarioarbetet för Elmia...
Från skräp till resurs | Elmia Recycling

Från skräp till resurs | Elmia Recycling

Elmia Waste & Recycling blev Elmia Recycling med programförklaringen Reduce, Reuse och Recycling. Ordbilden beskriver tydligt nya Elmias positionering och är placerade i värdehierarkisk ordning, det vill säga det som är mest lämpligt i miljöhänsyn kommer först....
Välkommen till framtidsbranschen! | Elmia Recycling

Välkommen till framtidsbranschen! | Elmia Recycling

Lösningen för att minska växthuseffekten finns redan till hands. Skräp som däck, PET-flaskor och kretskort är de nya hjältarna i Elmias Recyclings kommunikation. Tack vare decennier av svensk utveckling inom återvinning har tillförsikten vuxit i branschen och man kan...
Visioner blir verklighet | Elmia Subcontractor

Visioner blir verklighet | Elmia Subcontractor

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa, med nästan obefintlig konkurrens i dagsläget, även om det ökade antalet nischmässor på sikt kan hota mässans dominans. FutureLabs uppdrag var tacksamt – att vässa en redan vass verksamhet,...
Flexibel verktygslåda som driver försäljning | SkogsElmia

Flexibel verktygslåda som driver försäljning | SkogsElmia

Uppdraget var att utvidga intresset för SkogsElmia, konceptualisera fyra, kommunicerbara målgrupper/segment samt förtydliga fördelarna/skälen till att besöka mässan för respektive målgrupp. FutureLab utvecklade ett system av kommunikationslösningar. Basen i...