accelerating innovation and growth

FutureDesignDays 2001 var en intensiv vecka. För att skapa bestående värden kring slutsatserna av veckan producerade FutureLab en bok, som också innehåller FutureLabs inspel om design. Därmed blir boken ett startskott för långsiktigt arbete.