accelerating innovation and growth

FutureLab visualiserade i stillbild och rörlig 3D ett scenario om hur ett gammalt industriområde i Trollhättan kan ges nytt liv. Projektet pågår med ett flertal nationellt kända varumärken som intresserade aktörer.