accelerating innovation and growth

Marknadsföring utifrån tydlig profil och kommunikationsplattform fick ett världsledande företag att agera som ett starkt varumärke över hela världen. Rapid är idag s.k. preferred supplier hos marknadens enda tio betydande distributörer.