accelerating innovation and growth

FutureLab utvecklade ett annonskoncept där budskapet kunde styras efter behov. Tre kommunikationsnivåer utvecklades; operativ, taktisk och visionär, och infördes därefter i malldokument. I uppdraget ingick även ramverket för en säljbroschyr. Slutproduktion: Elmias Inhousebyrå.