accelerating innovation and growth

För att genomföra ett stort event är det mycket viktigt att de som vill vara partners förstår och delar eventets grundläggande värderingar. FutureDesignDays har visat behovet och vinsten av att arbeta med gemensamma värderingar som grund.