accelerating innovation and growth

Kinnarps arbetar nära med experter och myndigheter för att skapa mer flexibla, funktionella och mänskliga miljöer för både personal och vårdtagare inom sjukvården. FutureLab utvecklade och producerade en DM-lösning för riktade utskick till föreskrivare och inköpare inom vård och omsorg.