accelerating innovation and growth

COOP:s egna varumärke Tero har hämtat sitt namn från teroteknologin, läran om driftsäkerhet och underhåll. Med en enkelhet i formen och associationer till kretsloppstanken skapade FutureLab en profil med nära band till varumärkets värderingar.