accelerating innovation and growth

Bildspråk med rötterna i sextiotalets estetik, uppdaterat till 2001. Tillhörande CD med musik från pjäsen. Johnny var en ung soldat spelades med publikresultat långt över förväntan på Borås Stadsteaters Lilla Scen. FutureLab producerade samtliga kommunikationsenheter.