accelerating innovation and growth

För att en grafisk profil ska accepteras och fungera på 35 olika marknader och nästan lika många språk, gäller det att den är väl genomarbetad. Det gjorde FutureLab med Kinnarps profil. Arbetet innebar möjliggörande av språkbyten samt andra mer eller mindre komplexa, lokala anpassningar.