accelerating innovation and growth

Hjälp oss att bli tydligare i vårt erbjudande och förenkla säljet, var briefen från ledningsgruppen. FutureLabs beprövade erbjudandestruktur, en metod som kortfattat bygger på att kategorisera och konceptualisera för att förenkla kommunikationen, gjorde jobbet. Arbetet mynnande också ut i en varumärkesplattform för nya Blick Möteskonsult.