accelerating innovation and growth

TV-reklamen hade tre syften: förklara logotypen, visa olika öppningserbjudanden och ge lanseringen rikstäckande impact. FutureLab stod för idéutveckling och story. Produktionen genomfördes tillsammans med produktionsbolagen FIDO och Forsberg & Co.