accelerating innovation and growth

Tillsammans med INTERSPORT utvecklade FutureLab strategi, profil och kommunikation. Utifrån varumärkesplattform och profil kommuniceras det nya affärsområdet i butik, InterAktiv samt på webben. INTERSPORT Junior implementerades genom styrverktyg som profilmanualer, skyltprogram etc.