accelerating innovation and growth

Initiativet Bolon® Green är västsvenska golvföretagets Bolons strategiska vision om att ligga i framkant inom såväl miljö- som designfrågor. Målet är att inom en snar framtid kunna erbjuda en helt klimatneutral och förnyelsebar produkt. FutureLab utvecklade logotyp och kommunikationskoncept. Rådgivande miljökonsult i projektet är Miljökompassen och Håkan Nordin.