accelerating innovation and growth

Kökskatalogen är Marbodals viktigaste informationsbärare, inte minst för de som ska sälja köken i butik. FutureLabs uppdrag var att strukturera Marbodals både hårda och mjuka mervärden samt levandegöra dem med inspirerande kommunikationslösningar.

Resultatet blev en katalog som guidade kunden i valet av kök genom förtydligad segmentering av sortimentet och en tydlig differentiering mellan köken.