accelerating innovation and growth

Elmia Waste & Recycling blev Elmia Recycling med programförklaringen Reduce, Reuse och Recycling. Ordbilden beskriver tydligt nya Elmias positionering och är placerade i värdehierarkisk ordning, det vill säga det som är mest lämpligt i miljöhänsyn kommer först.

Ordbilden är också menad som fundament för att utveckla mässans framtida innehåll. FutureLab utvecklade och producerade.