accelerating innovation and growth

FutureLab revitaliserade konceptet kring Crescents prestanda och tävlingscyklar. En ny logotyp samt ett nytt kommunikationskoncept utvecklades för att nå en bredare målgrupp och tillfredställa fler behov. Fokus på ergonomi, logik, individ och teknik.