accelerating innovation and growth

Vårt beprövade verktyg för integrerad kommunikation och snabbare affärsutveckling

FutureLab Method är vår höghastighetsmodell för effektivare strategiarbete. Metoden skalar bort det otydliga i företags erbjudande, strukturerar och lyfter fram det unika i affärsidén. Vi tillsätter substans till varumärket och gör det begripligt och hanterbart för både kunder och medarbetare. Vi gör det dessutom på rekordkort tid för att snabbt kunna sjösätta i en marknad som blir allt otåligare.

Vill du veta mer om FutureLab Method?
Kontakta oss för mer information. >>>

Best practise: FutureLab Method

Bolon:
Bolon växlar upp med tydligare erbjudande

Svenska designundret Bolon har gått från att ha varit en exklusiv nischföreteelse till en globalt etablerad och erkänd leverantör av den nya generationens golv – golv som trots hög slitstyrka och lång hållbarhet ändå har utpräglad textil känsla. FutureLab har i nära samarbete med Bolons ledningsgrupp utvecklat erbjudandestruktur och affärsplattformar som ska ta företaget till nästa nivå. Mötesmodell: Workshops.

Blick:
Ett tydligare Blick

Hjälp oss att bli tydligare i vårt erbjudande och förenkla säljet, var briefen från ledningsgruppen. FutureLabs beprövade erbjudandestruktur, en metod som kortfattat bygger på att kategorisera och konceptualisera för att förenkla kommunikationen, gjorde jobbet. Arbetet mynnande också ut i en varumärkesplattform för nya Blick Möteskonsult.

Kinnarps:
Utveckling och implementering av ett globalt varumärkeslöfte

FutureLab och ledningsgruppen på Kinnarps har i ett nära samarbete skapat ett starkt, globalt varumärkeslöfte och en tydlig erbjudandestruktur för hela Kinnarpsgruppen rörande allt från sortimentsuppbyggnad till varumärkeshantering. I utvecklingsarbetet har även en rad olika workshops tillsammans med Kinnarps nordiska och europeiska dotterbolag genomförts.

UniGraphics:
Ett starkt nytt varumärke med vässat erbjudande

Med ny grafisk profil och ett förtydligat erbjudande gick UniGraphics in i märkningsbranschen på allvar. Det nya presenterades på PR Expo i Jönköping 18 augusti 2010 – och publikresponsen lät inte vänta på sig. FutureLab utvecklade plattformar för varumärke och kommunikation samt förtydligade och förenklade UniGraphics säljprocess.

White:
Ett enat White mot nya utmaningar

Whites ambition var att stärka sitt varumärke för att tydliggöra sin position. En stor del i detta arbete föll på att utvärdera “arkitekturbegreppet”, samt att tydliggöra sitt omfattande och något komplexa erbjudande genom en ny erbjudandestruktur. FutureLab har lång erfarenhet av liknande uppdrag och har utvecklat en modell för att effektivisera kommunikationen såväl internt som externt. Själva arbetet genomfördes med nyckelpersoner på White under våren 2008. Mötes- och utvecklingsmodell: workshops.