accelerating innovation and growth

FutureLab utvecklade och producerade butiksmaterialet utifrån det nya kommunikationskonceptet “Gamla naturlagar. Nya upplevelser.” Syfte och mål: att tydliggöra cykelsegmenten i butik, guida kunden rätt och positionera varumärket Crescent.