accelerating innovation and growth

Under 2002 cementerade kommunikationskonceptet “100% Sport” INTERSPORTs marknadsledande position. Den naturliga utvecklingen för 2003 blev “Hjältarnas år”, där såväl världsstjärnor inom sport som sportiga vardagshjältar både bygger varumärke och driver försäljning.