accelerating innovation and growth

FutureLab utvecklade profil och logotyp för INTERSPORT Junior utifrån hårdvarans själ: snowboard, skate, action. Den grafiskt starka profilen går igen i butiksmaterial, medlemsmagasinet Inter- Aktiv och på hemsidan. INTERSPORT Junior – Hur kul som helst!