accelerating innovation and growth

Kinnarps ville fördjupa sin dialog med Sveriges arkitekter och föreskrivande led, som enligt Kinnarps har en förlegad och allt för smal syn på företaget. Lösningen blev en öronmärkt broschyr och webbsatsning där Kinnarps erbjudande och fördelar definierades för just arkitekter. Kontentan blev kort och koncis; Kinnarps hjälper arkitekten att göra ett bättre jobb – med mindre resurser och på kortare tid. Idé och produktion: FutureLab.