accelerating innovation and growth

FutureLab utvecklade även en serie mallverktyg för att sälja in Elmia Meetings på bred front. Fokus lades på det som skiljer Elmia Meetings från andra aktörer i mötesindustrin – coachningen och metoden för att arrangera lyckade affärsmöten. Slutproduktion: Elmias Inhousebyrå.