accelerating innovation and growth

Implementeringen, på 28 nationella marknader i Europa och Kanada, av en ny strategi för egna varumärken inklusive en unik strategi per varumärke krävde lika enkla som slagkraftiga verktyg. FutureLab utvecklade och producerade filmer och presentationsmaterial för samtliga strategier.