accelerating innovation and growth

FutureLab hjälpte Rapid att, utan färdiga produkter, lansera kommande nyheter på Paperworld – Europas största mässa i branschen. FutureLab producerade promotionfilmen som sålde in häftapparaten 5020e och skapade stor nyfikenhet genom hemlighetsfull lansering “bakom skynket” i montern.