accelerating innovation and growth

Coops egna varumärke för hemmets alla elektriska förbrukningsartiklar, Tero utökade sitt sortiment under 2004. För den nya produktkategorin batterier utvecklade FutureLab produkt- och förpackningsdesign utifrån branschens köpmekanismer men med bibehållet starka band till varumärkesprofilen.