accelerating innovation and growth

FutureLab deltog i såväl strategiskt som taktiskt och praktiskt arbete när ett känt varumärke fasades ut från sin marknad och ersattes av Rapid. Den smidiga processen möjliggjordes genom väl fungerande koncept för annonser, förpackningar och kundbearbetning.