accelerating innovation and growth

I syfte att stärka Elmias nya roll som den progressiva och affärsdrivna branschutvecklaren utvecklade FutureLab kommunikationskonceptet NAV – Navigation, Analysis och Visions.

Konceptet blev även grunden för ett nytt arbetssätt för Elmia att hitta rätt i varje kunds unika affärsutveckling när det gäller mötesrelaterade affärer.