accelerating innovation and growth

Efter flera år i Stockholm återvände Elmia Waste & Recycling till Jönköping 2006. Mässan är Sveriges största inom miljösektorn och allmänt erkänd som renhållningsbranschens egen fackmässa.

Elmia upplevde dock ett behov av förändring. I scenarioarbetet för Elmia Waste & Recycling utvecklade FutureLab tre framtidsbilder för nya, möjliga positioneringar på den svenska, nordiska och europeiska marknaden.