accelerating innovation and growth

FutureLab samverkar i allt fler uppdrag med andra byråer – ibland som övergripande projektansvarig, ibland som leverantör av specifik kompetens. Humblestorm Event & Kommunikation använde vår tekniska kunskap för att snabbt och smidigt kunna hjälpa sin kund VMware Sverige. VMware är ett av världens största IT-företag och har specialiserat sig på virtualisering och cloud computing. Ett av deras viktigaste verktyg för att möta kunder och samarbetspartners i framtidsfrågor är olika eventformat, där de största är VMware Forum och VMworld. FutureLabs effektiva och kommunikativa webblösning för de nordiska mötena skapade ordning och struktur i den omfattande planeringen.