accelerating innovation and growth

I Kinnarps arbete med integration och samordning av varumärket på 35 marknader, är vikten av gemensam varumärkes- och kommunikationsplattform stor. FutureLab utvecklade såväl plattformarna som visionen och kommunikationskonceptet “Better at work”.

Vidare utvecklade FutureLab varumärkesplattformar för övriga varumärken i koncernen – Materia, Klaessons och Skandiform.