accelerating innovation and growth

Efter att vi i utvecklat varumärkesplattform och profil för det nya Pedab, färdigställde vi även vägledande skisser för webbens design. Enkelhet, användarvänlighet och flexibilitet var självklara ledord vid utvecklingen.