accelerating innovation and growth

En viktig del i Kinnarps arbete med att integrera varumärket till ett, tydligt varumärke varhelst man agerar i världen, är självklart att operera med en gemensam företagspresentation för alla marknader. Med erfarenhet från utvecklingen av Kinnarps varumärkes- och   kommunikationsplattformar samt delaktiga i de senaste årens strategiarbete, utvecklade FutureLab den företagspresentation som nu används på alla marknader.