accelerating innovation and growth

Elmia upplevde sin webbplats som stel, tråkig och till stora delar omodern. FutureLab fick uppdraget att göra en analys av dagens webbplats, rekommendera lämpliga förändringar och se över den grafiska layouten.

Lösningen blev ett scenarioarbete där FutureLab pekade ut tre möjliga färdriktningar för hur Elmias sajt kunde utvecklas och förbättras. I projektet ingick intervjuer med en mängd befattningar utifrån olika roller på Elmia samt Elmias tekniska underleverantör.