accelerating innovation and growth

Kinnarps största produktlansering i koncernens historia, 4xMissions, föregicks av en väl genomarbetad intern implementering. En viktig del av implementeringen var de två stora interna event Kinnarps bjöd in alla drygt 1000 anställda till på bland annat Kinnarps Arena. Eventens innehåll och produktion, med talkshows, avtäckningar, dokumentation och filmproduktion i sann infotainmentanda, gjordes av FutureLab.

För att eventkonceptet skulle kunna genomföras med lokala anpassningar runtom i Europa ansvarade även FutureLab för hur det gjordes skalbart.