accelerating innovation and growth

Vid Rapids köp av företaget Rocafix deltog FutureLab i arbetet med att på ett strategiskt plan sammanföra de båda organisationerna. FutureLab deltog även i utfasningen av varumärket Rocafix och introduktionen av Rapid på den franska marknaden.