accelerating innovation and growth

INTERSPORT var första sportkedjan i Sverige att utnyttja TV:s genomslagskraft. En kampanj varje månad, med ett konkret erbjudande, skapade trafik i butikerna. FutureLab utvecklade och producerade spotarna tillsammans med produktionsbolaget FIDO.