accelerating innovation and growth
Enkelt och effektivt

Enkelt och effektivt

Återkommande newsletter har gett kunden ett verktyg att arbeta med både vid mässor och på längre sikt i säljprocessen. Rapids newsletter är till sin form också utmärkt för all typ av nyheter och kommunikation.
Svarsfrekvens 25%

Svarsfrekvens 25%

Inbjudan i trä till amerikansk mässa väckte uppmärksamhet och skapade aktivitet genom sin form. Besökarna hade med sig träbiten över hela den amerikanska kontinenten för att tävla i montern.
Revolutionerande lansering

Revolutionerande lansering

Mässlanseringen av Duax revolutionerande teknik att häfta 2-170 ark med samma klammerlängd, förbereddes genom att, med start ett halvår innan, avslöja bit för bit av den nya tekniken för press och kunder.
Mässan som mötesplats

Mässan som mötesplats

FutureLabs monterkoncept för Rapid löste behovet av att kunna erbjuda unika mötesplatser mitt i mässvimlet. De tubformade mötesplatserna lockade också nyfikna besökare genom sitt unika utseende.
Behov istället för produkt

Behov istället för produkt

Till verktygsmässan i Köln fick Rapids kunder en innehållsmässigt ny inbjudan i veckan under fem veckor. De viktigaste kunderna fick även en bok om inredning, för att förstå Rapids kunskap om marknadens behov. Även mässnews fokuserade på behov, istället för...