accelerating innovation and growth

Design är ett verktyg för förståelse och utveckling – och en möjlighet för oss att tänka i nya banor, oavsett område. Design bör heller inte vara förbehållet de som arbetar inom området. Design berör oss alla – såväl i offentliga sammanhang som i hemmet.

Design måste därför tillåtas att bli en angelägenhet som kretsar kring bredare frågor; ekonomi, välfärd, globalisering, rättvisa och kommunikation. FutureDesignDays agerar därför väckelserörelse i dessa frågeställningar – en designdebatt bortom betyder färg och form, bortom nationella gränser och smala intressegrupper – och skapar därför teman som berör på ett globalt plan.