accelerating innovation and growth

När svenska Almedahls och finska Domicet gick samman gällde det att visa marknad och kunder om vad som var i görningen. Ett av verktygen, som används både på mässor och som utskick, är DnA Report. Det återkommande magasinet visar på ett inspirerande vis alla fördelar med samgåendet. FutureLab skapade, producerade och skrev DnA Report. Till magasinet utvecklades också det “nya” företagets kommunikationskoncept – The difference between.