accelerating innovation and growth

FutureDesignDays Award delas ut utifrån eventets tema – 2002 års tema var Design without boundaries och vinnaren hette Monica Förster. Priset är ett sätt att driva designprocessen och eventets intentioner samt skapa medial uppmärksamhet.