accelerating innovation and growth

Lösningen för att minska växthuseffekten finns redan till hands. Skräp som däck, PET-flaskor och kretskort är de nya hjältarna i Elmias Recyclings kommunikation.

Tack vare decennier av svensk utveckling inom återvinning har tillförsikten vuxit i branschen och man kan nu börja se bortom de mest akuta hoten. Frälsningen är här – planeten går att rädda. Och det utan att försaka allt för mycket. FutureLab utvecklade och producerade.