accelerating innovation and growth

Proffices mål är att vara först med innovationer och nya produkter i branschen. Man vill helt enkelt utmana både jättarna och nischaktörerna på marknaden.

I en 24-sidig broschyr fick Sverige VD:n Lars Krys bakgrund som boxare ligga till grund för hur Proffice i fem ronder utmanar branschen.Broschyren gick bland annat som bilaga i Dagens Industri och följdes upp med ett annonskoncept.